کمترین: 
1067
بیشترین: 
1069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 15 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":1067},{"date":"1396/06/15 12:40","price":1068},{"date":"1396/06/15 14:50","price":1069},{"date":"1396/06/15 15:00","price":1068},{"date":"1396/06/15 15:10","price":1069},{"date":"1396/06/15 15:30","price":1068}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399