کمترین: 
3883
بیشترین: 
3896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":3883},{"date":"1396/06/15 10:50","price":3884},{"date":"1396/06/15 11:50","price":3885},{"date":"1396/06/15 12:20","price":3886},{"date":"1396/06/15 12:30","price":3887},{"date":"1396/06/15 12:40","price":3888},{"date":"1396/06/15 13:10","price":3890},{"date":"1396/06/15 17:20","price":3891},{"date":"1396/06/15 17:30","price":3896},{"date":"1396/06/15 17:40","price":3895},{"date":"1396/06/15 17:50","price":3894}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398