کمترین: 
696.2
بیشترین: 
696.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 15 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 696.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":696.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398