کمترین: 
1958.6
بیشترین: 
1958.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 15 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1958.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":1958.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398