کمترین: 
57.8
بیشترین: 
57.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 15 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 57.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":57.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398