کمترین: 
783.9
بیشترین: 
783.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 783.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":783.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398