کمترین: 
425.5
بیشترین: 
425.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 425.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":425.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398