کمترین: 
2459.9
بیشترین: 
2459.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 شهریور 1396 , 2459.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":2459.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398