کمترین: 
3161.4
بیشترین: 
3161.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3161.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":3161.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398