کمترین: 
51.9
بیشترین: 
51.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 15 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 15 شهریور 1396 , 51.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":51.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398