کمترین: 
285.3
بیشترین: 
285.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 15 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 285.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":285.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398