کمترین: 
8646.9
بیشترین: 
8646.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 15 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 8646.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":8646.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398