کمترین: 
903.2
بیشترین: 
903.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 15 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 شهریور 1396 , 903.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":903.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398