کمترین: 
887.7
بیشترین: 
887.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 15 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 887.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":887.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399