کمترین: 
428.1
بیشترین: 
428.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 428.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":428.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398