کمترین: 
533.3
بیشترین: 
533.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 533.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":533.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398