کمترین: 
417.9
بیشترین: 
417.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 شهریور 1396 , 417.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":417.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398