کمترین: 
3487.8
بیشترین: 
3487.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3487.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":3487.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398