کمترین: 
2686.8
بیشترین: 
2686.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 شهریور 1396 , 2686.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":2686.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398