کمترین: 
3065.3
بیشترین: 
3065.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 15 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3065.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":3065.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398