کمترین: 
509.3
بیشترین: 
509.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 15 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 509.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":509.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398