کمترین: 
968.5
بیشترین: 
968.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 15 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 968.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":968.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398