کمترین: 
906.3
بیشترین: 
906.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 15 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 906.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":906.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398