کمترین: 
3966.5
بیشترین: 
3966.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 15 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3966.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":3966.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398