کمترین: 
3329.1
بیشترین: 
3329.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3329.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":3329.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398