کمترین: 
1332.4
بیشترین: 
1342.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 15 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1333.20 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398