کمترین: 
1238000
بیشترین: 
1240000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1238000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 12:42","price":1240000},{"date":"1396/06/14 14:36","price":1238000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398