کمترین: 
بیشترین: 
قیمت دینار عراق امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 شهریور 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 12:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398