کمترین: 
71
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 14 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 12:00","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398