کمترین: 
253000
بیشترین: 
253000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 14 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 253000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:24","price":253000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398