کمترین: 
3112
بیشترین: 
3129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:20","price":3113},{"date":"1396/06/14 11:30","price":3112},{"date":"1396/06/14 11:40","price":3113},{"date":"1396/06/14 12:10","price":3115},{"date":"1396/06/14 12:20","price":3121},{"date":"1396/06/14 12:30","price":3117},{"date":"1396/06/14 12:50","price":3120},{"date":"1396/06/14 13:00","price":3125},{"date":"1396/06/14 13:10","price":3123},{"date":"1396/06/14 13:30","price":3128},{"date":"1396/06/14 13:40","price":3127},{"date":"1396/06/14 13:50","price":3126},{"date":"1396/06/14 14:00","price":3129},{"date":"1396/06/14 14:10","price":3127},{"date":"1396/06/14 14:20","price":3129},{"date":"1396/06/14 15:10","price":3128},{"date":"1396/06/14 15:30","price":3129},{"date":"1396/06/14 16:30","price":3128},{"date":"1396/06/14 16:40","price":3129}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398