کمترین: 
381000
بیشترین: 
384000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 14 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 381000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:18","price":384000},{"date":"1396/06/14 11:24","price":383000},{"date":"1396/06/14 12:36","price":382000},{"date":"1396/06/14 14:00","price":381000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398