کمترین: 
665000
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 14 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 665000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:18","price":666000},{"date":"1396/06/14 12:36","price":665000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398