کمترین: 
942
بیشترین: 
943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":942},{"date":"1396/06/14 11:30","price":943},{"date":"1396/06/14 12:20","price":942},{"date":"1396/06/14 12:30","price":943},{"date":"1396/06/14 12:40","price":942},{"date":"1396/06/14 12:50","price":943},{"date":"1396/06/14 13:50","price":942},{"date":"1396/06/14 14:00","price":943},{"date":"1396/06/14 14:10","price":942},{"date":"1396/06/14 14:20","price":943}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398