کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 14 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":497},{"date":"1396/06/14 11:20","price":496},{"date":"1396/06/14 12:20","price":497},{"date":"1396/06/14 12:30","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398