کمترین: 
487
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 14 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 شهریور 1396 , 487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":488},{"date":"1396/06/14 11:20","price":487},{"date":"1396/06/14 12:20","price":488},{"date":"1396/06/14 12:30","price":487}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398