کمترین: 
1171
بیشترین: 
1187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 14 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":1172},{"date":"1396/06/14 11:20","price":1171},{"date":"1396/06/14 12:20","price":1172},{"date":"1396/06/14 12:30","price":1171},{"date":"1396/06/14 13:30","price":1174},{"date":"1396/06/14 13:40","price":1175},{"date":"1396/06/14 13:50","price":1176},{"date":"1396/06/14 14:00","price":1184},{"date":"1396/06/14 14:20","price":1187},{"date":"1396/06/14 14:30","price":1186},{"date":"1396/06/14 14:50","price":1185}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398