کمترین: 
1066
بیشترین: 
1067
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 14 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":1067},{"date":"1396/06/14 11:20","price":1066},{"date":"1396/06/14 11:40","price":1067},{"date":"1396/06/14 11:50","price":1066},{"date":"1396/06/14 12:00","price":1067},{"date":"1396/06/14 12:10","price":1066},{"date":"1396/06/14 12:20","price":1067},{"date":"1396/06/14 12:30","price":1066},{"date":"1396/06/14 13:40","price":1067},{"date":"1396/06/14 13:50","price":1066},{"date":"1396/06/14 14:20","price":1067},{"date":"1396/06/14 16:10","price":1066},{"date":"1396/06/14 16:30","price":1067},{"date":"1396/06/14 16:40","price":1066}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398