کمترین: 
1695
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 14 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:50","price":1695},{"date":"1396/06/14 12:00","price":1730},{"date":"1396/06/14 15:00","price":1700}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398