کمترین: 
12800
بیشترین: 
12800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 12800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:50","price":12800}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398