کمترین: 
3255
بیشترین: 
3264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:10","price":3255},{"date":"1396/06/14 10:50","price":3257},{"date":"1396/06/14 11:00","price":3258},{"date":"1396/06/14 11:10","price":3260},{"date":"1396/06/14 12:20","price":3261},{"date":"1396/06/14 12:30","price":3260},{"date":"1396/06/14 12:40","price":3261},{"date":"1396/06/14 12:50","price":3258},{"date":"1396/06/14 13:00","price":3256},{"date":"1396/06/14 13:40","price":3258},{"date":"1396/06/14 13:50","price":3260},{"date":"1396/06/14 14:00","price":3263},{"date":"1396/06/14 14:10","price":3264},{"date":"1396/06/14 14:20","price":3263}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398