کمترین: 
695.8
بیشترین: 
695.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 14 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 695.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":695.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398