کمترین: 
1957.1
بیشترین: 
1957.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 14 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1957.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":1957.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398