کمترین: 
57.6
بیشترین: 
57.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 14 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 57.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":57.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398