کمترین: 
10027.9
بیشترین: 
10027.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 14 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 شهریور 1396 , 10027.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":10027.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398