کمترین: 
779.5
بیشترین: 
779.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 779.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":779.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398