کمترین: 
425.2
بیشترین: 
425.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 425.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":425.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398