کمترین: 
2455
بیشترین: 
2455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 شهریور 1396 , 2455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":2455}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398