کمترین: 
3161.8
بیشترین: 
3161.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3161.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":3161.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398