کمترین: 
285.2
بیشترین: 
285.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 285.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":285.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398